• Single Choice

    Aukera anitzetatik bakarra aukeratzeko aukera ematen duen jarduera sortzeko da baliagarria Single Choice.